Over ons

Wie zijn wij en waar staan we voor?


XENTER is sinds 2010 actief als backoffice en serviceprovider en heeft zich ontwikkeld tot een dienstverlening met veel opties. Afhankelijk van uw wensen, verzorgen wij alleen het administratief dossierbeheer, zijn wij een volledige binnendienst op afstand of alle mogelijkheden die daar tussenin zitten. XENTER ontzorgt, neemt werk uit handen en faciliteert assurantie- en hypotheekadviseurs.

Kernactiviteit

Dienstverlening Tussenpersonen

Financieel advieskantoren verspreid over het hele land zijn bij XENTER aangesloten. Voor een groeiend aantal van hen verzorgen wij de volledige backoffice werkzaamheden. Wij dragen dan zorg voor het gehele administratieve traject zoals acceptatie, schadebehandeling en incasso onder eigen label van dit intermediair.

XENTER

 • beschikt over de benodigde expertise
 • stelt je in staat via één loket zaken te doen
 • beschikt over grote deskundigheid op het gebied van in- en outsource trajecten
 • biedt één rekening courant
 • volgt toekomstige ontwikkelingen op de voet
 • stelt je in staat gebruik maken van de meest geavanceerde technologieën
 • is altijd bereikbaar

Missie

XENTER wil er voor zorgen dat onze deelnemers tijd en kosten besparen.

De binnendienstwerkzaamheden kosten veel tijd en geld en dat verhindert vaak de (mogelijkheid tot) groei en uitbreiding. Wij zorgen er voor dat onafhankelijke intermediairs de ruimte krijgen om te groeien en om hun positie in markt te versterken, omdat wij vinden dat financieel advies een fundamentele dienst is in deze samenleving. Kortom, ons doel is om het financieel intermediair efficiëntie te bieden, met het oog op de toekomst.

Het aanbieden en leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De klant staat centraal; zonder u geen missie
 • Het streven om te excelleren; onze dienstverlening continu naar een hoger niveau te brengen
 • Een zo optimaal mogelijk geautomatiseerde administratieve verwerking; de kans op omissies in het proces wordt hierdoor tot een minimum beperkt
 • Innovatie en implementatie hiervan in het bedrijfsproces; hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een correcte een snelle verwerking
 • Op onze dienstverlening is de Wet financieel toezicht en andere relevante wet- en regelgeving van toepassing.

Kernwaarden

XENTER staat voor professionaliteit, persoonlijke omgang en gericht handelen.

Professionaliteit

Wij zijn erg gedreven op professionaliteit binnen ons bedrijf. De aanwezigheid van kennis over de producten die wij behandelen behoort dan ook altijd aanwezig te zijn. Bovendien zijn wij er graag als eerste bij, wanneer het gaat om bijscholing. Up-to-date blijven is een must bij XENTER. Tevens geeft het een professioneel uiterlijk aan de deelnemer zelf. Klanten appreciëren het als een intermediair zorgt voor een goede service. Het hebben van een backoffice en serviceprovider laat zien dat de service die de klant wordt beloofd, niet in het gedrang komt door de drukte van primaire werkzaamheden van het intermediair.

Persoonlijke omgang

Persoonlijke omgang maakt deel uit van een goede service. De klanten moeten het gevoel krijgen dat ze een naam zijn, en geen (dossier)nummer. Achter elke schadebehandeling, vraag en elk verzoek zit een gezicht. Bij XENTER herinneren wij elkaar hier dagelijks aan. Daarom proberen wij onze taken zo goed, respectievelijk snel, uit te voeren. Eerlijkheid en transparantie is voor ons heel belangrijk. Dit geldt uiteraard ook voor het contact met onze deelnemers. Een goede communicatie is onmisbaar binnen deze branche.

Gericht handelen

Om snel en goed te handelen is het belangrijk dat er gericht gehandeld wordt. Elk probleem heeft een oplossing en naar die oplossing gaan wij op zoek. Met onze kennis en innovatie bieden wij de zekerheid van juist handelen, waarbij de belangen van de klant voorop staan.

Beleid

Het beleid van ons bedrijf is erop gericht om te komen tot een lange en bestendige relatie met onze klanten. Dit kan uitsluitend worden gerealiseerd als de belangen van onze relaties zo optimaal mogelijk worden behartigd. Wij hebben een zodanig (belonings-)beleid opgesteld dat deze belangen worden gewaarborgd.

Klachten

Klachten dient u in eerste instantie te melden bij uw tussenpersoon. Als u klachten heeft over onze werkzaamheden, dan kunt u deze indienen bij onze directie. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie bestaat de beloning van medewerkers voor het grootste gedeelte uit een vast en marktconform salaris. Afhankelijk van hun functie en functioneren kunnen medewerkers daarnaast ook een beperkte variabele beloning ontvangen van maximaal 20% van het vaste salaris, gebaseerd op tenminste 50% kwalitatieve en ten hoogste 50% kwantitatieve doelstellingen. Voor de gehele organisatie geldt dat het klantbelang te allen tijde voorop staat.

Onze organisatie ziet toe op integer en klantgericht handelen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen getroffen om te voorkomen dat de (financiële) belangen van de organisatie, haar medewerkers en eventueel van de van de bij onze organisatie aangesloten financieel advieskantoren prevaleren boven die van de klant. Wij zijn van mening dat wij ook hiermee mogelijke negatieve effecten van variabele beloning en vrijheid in mate van tariefstelling, verder beperken en beheersen.

Een exemplaar van het volledige beloningsbeleid kunt u bij ons opvragen.